Missie & visie

Visie

Het in Nederland, ontwikkelen van een waterbuffelcultuur waarbij tot integratie van zoveel mogelijk ketenelementen wordt gekomen. Daartoe zullen t.b.v. melk, de schakels van grondstof, verwerking, logistiek en afzet binnen een beperkt gebied geïntegreerd worden. Dit leidt tot een totale economische samenhang op gebied van kwaliteitsbeheersing, innovatie, schaalgrootte, e.o./diervriendelijkheid, exploitatie en daardoor tot economische rentabiliteit.

Missie

Het ontwikkelen en vermarkten van hoogwaardige producten van 100% buffelmelk